Giới thiệu

WEB ĐỔI THƯỞNG không chỉ tạo ra thông tin để phục vụ nhu cầu của người dùng mà chúng tôi còn nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Hiện nay, việc thu thập thông tin người dùng thông qua internet bằng cách đăng ký của người dùng hoặc thông qua các phương thức khác như: khảo sát người dùng, chương trình khen thưởng,… thì vấn đề bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng là rất quan trọng và trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Giới thiệu

Webdoithuong.info thiết lập Chính sách bảo mật và chúng tôi cam kết quản lý website một cách nghiêm túc nhất để đảm bảo mọi quyền lợi của người dùng. Và giữ thông tin của bạn an toàn. Chúng tôi mong rằng người dùng sẽ luôn hài lòng với dịch vụ của chúng tôi. Đồng thời, người dùng cũng cần thực hiện các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân của mình như: Không tiết lộ thông tin cá nhân, không sửa đổi trái phép và nếu phát hiện các hành vi như: Rò rỉ thông tin, ăn cắp thông tin cá nhân,…. khiếu nại với nhân viên của chúng tôi để có biện pháp xử lý.

Định nghĩa thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân là bất kỳ thông tin nào được cung cấp cho webdoithuong.info, có thể được sử dụng để xác định một cá nhân hoặc tổ chức thông qua: Họ và tên, số điện thoại, email, địa chỉ cư trú, … hoặc bất kỳ thông tin nào khác xác định cá nhân hoặc tổ chức đó.

Thu thập thông tin cá nhân

Khi webdoithuong.info thu thập thông tin cá nhân của người dùng thông qua internet, nhà phát hành sẽ tuân theo các quy tắc cơ bản là thông tin đó được tự do đăng ký hoặc cung cấp bởi người dùng. hiện tại.

Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin cá nhân trong phạm vi cho phép để hoàn thành quá trình thu thập thông tin của chúng tôi và mục đích đó được công bố rất rõ ràng và cụ thể. Nếu người dùng không muốn cung cấp thông tin cá nhân mà chúng tôi yêu cầu, bạn có thể từ chối. Và toàn bộ quyết định về vấn đề này thuộc về bạn. Nếu từ chối cung cấp thông tin, người dùng có thể không nhận được một số dịch vụ do trang web cung cấp.

Mục đích và giới hạn sử dụng thông tin cá nhân

Khi webdoithuong.info yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ công khai mục đích của quá trình thu thập này và phương thức sử dụng thông tin và tiến hành thu thập trong giới hạn cho phép.

Quy tắc chung giới hạn việc sử dụng thông tin cá nhân của người dùng cho các mục đích sau. Bên cạnh khả năng sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích khác, nó có thể là: Dữ liệu thống kê dưới dạng.

  • Cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ mà người dùng muốn.
  • Cải thiện dịch vụ cho người dùng.
  • Cung cấp thông tin về hàng hóa hoặc dịch vụ cho người dùng.

Quy tắc không tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Để đảm bảo an toàn thông tin cho người dùng, webdoithuong.info cam kết không tiết lộ thông tin cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ những trường hợp sau:

  • Người dùng đồng ý tiết lộ thông tin của họ cho bên thứ ba;
  • Thông tin cá nhân của người dùng bị tiết lộ cho công ty liên kết. Tuy nhiên, người dùng có thể yên tâm vì chúng tôi đã có thỏa thuận về bảo mật thông tin. Và việc thu thập thông tin chỉ nhằm mục đích thu thập thông tin cá nhân.
  • Thông tin cá nhân của người dùng sẽ được xử lý thành dữ liệu thống kê và không tiết lộ danh tính của người dùng.
  • Luật yêu cầu công bố thông tin.

Sử dụng thư trực tiếp

webdoithuong.info sẽ không sử dụng tên, địa chỉ email, địa chỉ thực, … do người dùng cung cấp ngoại trừ các trường hợp trên cho các hoạt động gửi thư trực tiếp mà không được phép của người dùng. Tuy nhiên, trong trường hợp người dùng đã đồng ý ở một điểm nào đó, chúng tôi sẽ sử dụng địa chỉ email bạn đã cung cấp để gửi thông báo về tài khoản của bạn.

Tham khảo, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân

Tham khảo, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân

Nếu người dùng muốn chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân mà chúng tôi đang sở hữu, vui lòng liên hệ với nhân viên thông qua kênh Hỏi – Đáp được thiết lập trên website. Và sau khi xác minh chính xác danh tính của người yêu cầu, Chúng tôi sẽ tiết lộ hoặc cấp quyền sửa, xóa thông tin cho bạn trong một thời gian thích hợp.

Trung tâm hỗ trợ khách hàng

Nếu người dùng muốn kiểm tra thông tin của mình, vui lòng liên hệ với nhân viên giải đáp thắc mắc của người dùng hoặc liên hệ trực tiếp trên website mà người dùng đã cung cấp thông tin cá nhân.

Nếu người dùng không biết cách liên hệ với bạn hoặc bạn muốn đặt câu hỏi liên quan đến thông tin cá nhân mà bạn đã tự cung cấp trên trang web, vui lòng sử dụng biểu mẫu câu hỏi.

Quản lý thông tin cá nhân

Ban quản trị website webdoithuong.info quản lý cực kỳ chặt chẽ các thông tin cá nhân thu thập được từ người dùng. Và người quản lý sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn việc sử dụng hoặc sửa đổi trái phép các thông tin đó. Khi các điều khoản sử dụng được đăng công khai trên trang web, các điều khoản sử dụng này được ưu tiên áp dụng so với Chính sách Bảo mật này.

Xử lý thông tin cá nhân

Khi người dùng đặt câu hỏi hoặc yêu cầu cung cấp danh mục,… thì người dùng sẽ nhận được yêu cầu đăng nhập thông tin cá nhân trên trang web của webdoithuong. webdoithuong.info cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người sử dụng bằng cách: Thực hiện các biện pháp kiểm soát bảo mật dựa trên Chính sách bảo mật.

Ngoài các trường hợp trên, người dùng có thể sử dụng dịch vụ của website mà không cần phải cung cấp thông tin cá nhân.

Sử dụng bọ web

Chúng tôi sử dụng bọ web với mục đích kiểm tra tần suất truy cập trang web cụ thể. Và dựa trên những dữ liệu đã thông kê được thông qua việc sử dụng bọ web thì chúng tôi sẽ dùng để cải tiến website.

Sử dụng nhật ký truy cập

Khi người dùng sử dụng website của webdoithuong.info, các nhật ký truy cập như: Địa chỉ IP sẽ được ghi lại. Việc thu thập thông tin này nhằm mục đích theo dõi tần suất truy cập trang web của người dùng. Chúng tôi không sử dụng thông tin này cho bất kỳ mục đích nào khác như: Sử dụng để xác định người dùng, ngoại trừ yêu cầu xác thực của bạn.

Thông tin cá nhân tại các trang web bên thứ ba

Chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào với việc thu thập thông tin cá nhân tại các website của những đơn vị khác được giới thiệu ở trên website của webdoithuong.info.

Hiểu biết khác

Website webdoithuong.info luôn cố gắng và nỗ lực bảo vệ an toàn thông tin cá nhân của người sử dụng. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ có thể bảo mật thông tin trong phạm vi cho phép chứ không thể đảm bảo an toàn thông tin khi thông tin được chuyển đến webdoithuong. Mỗi người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về việc truyền dữ liệu an toàn.

Webdoithuong.info khuyến cáo người dùng nên thực hiện các biện pháp bảo mật dữ liệu khi kết nối internet. Webdoithuong.info có thể thực hiện các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật bất kỳ lúc nào. Và thông tin sẽ phát huy tác dụng khi được đăng tải trên website của webdoithuong.